Súng Iwata W101 nhật 134G

Súng Iwata W101 nhật 134G

ID: 118

3,800,000 VNĐ

Súng IwataW101 của nhật 134G.giá: 3.800.000đ/khẩu. Dùng bắn màu thịt và bắn dầu bóng.

Email: ngocminhcompany@yahoo.com.vn

SĐT: 0978358858