Công nghệ sử dụng

Công nghệ sử dụng

Với đường lối kinh doanh coi chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt để phát triển, Dịch thuật Ngọc Minh sử dụng những công nghệ hỗ trợ dịch thuật hiện đại và tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch, đảm bảo thời gian và tiến độ, đạt được sự hài lòng từ phía khách hàng. Tất cả các phần mềm Dịch thuật Ngọc Minh sử dụng đểu được mua bản quyền, Sử dụng phù hợp với từng bộ phận đem lại hiệu quả cao khi đưa vào ứng dụng.

Toàn  bộ phòng  dịch thuật Ngọc Minh được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu khách hang tốt nhất như hệ thống điện thoại thông minh, hệ thống máy tính cấu hình cao, máy in, máy chiếu, và các công cụ hỗ trợ dịch thuật khác như: Google Translate, từ điển ProDic, từ điển chuyên ngành chuyên ngành kỹ thuật và kinh tế, Vdict,…

Tất cả các phần mềm Dịch thuật Ngọc Minh sử dụng đểu được mua bản quyền, Sử dụng phù hợp với từng bộ phận đem lại hiệu quả cao khi đưa vào ứng dụng.