Văn hóa Ngọc Minh

Văn hóa Ngọc Minh

“Tôn trọng tại nơi làm việc
Chính trực trên thị trường
Đạo đức trong kinh doanh
Trách nhiệm với khách hàng”

Chúng tôi hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh không chỉ nhờ vào các sản phẩm của công ty, mà còn nhờ vào sự đóng góp của những con người trong công ty - đó là tài sản quan trọng nhất đối với Ngọc Minh.

Với mục tiêu một nơi làm việc năng động và chuyên nghiệp, Ngọc Minh luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ngọc Minh nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, trong đó hoạt động kinh doanh được thực hiện phù hợp với các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống của xã hội Việt Nam.

Đối với Ngọc Minh, văn hóa doanh nghiệp là vấn đề quan trọng, là yếu tố quyết định cho sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Công ty Ngọc Minh luôn coi trọng vấn đề ứng xử trong giao tiếp. Ngọc Minh hiện nay đã xây dựng được văn hóa công ty thành công và đạt hiệu quả cao. Đó cũng là yếu tố góp phần vào việc đưa Ngọc Minh trở thành một trong những công ty hàng đầu.

 

Phong trào văn hóa văn nghệ Ngọc Minh

 

Hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe

 

Gắn kết với gia đình nhân viên trở thành đại gia đình Ngọc Minh

 

Hoạt động nhân đạo, từ thiện

 

Ngọc Minh thường xuyên tổ chức dã ngoại, sinh nhật nhân viên

                                                                                                            - TTSK